Jak se připojit na Wi-Fi

K Wi-Fi síti se dá připojit několika způsoby závisejících na nastavení samotné sítě. Může se jednat o nezabezpečenou sít‘, sít‘ zabezpečenou heslem/přihlašovacími údaji a sít‘ se skrytým SSID.

Připojení do veřejně dostupné Wi-Fi

Veřejně dostupná sít‘ je, když přístupový bod (většinou router) vysílá údaje o dané síti a tedy je detekovatelná přijímacím zařízením.

Pro připojení k takové Wi-Fi síti si na ploše vašeho zařízení rozklikneme ikonku Wi-Fi připojení (v normálním nepřipojeném stavu ikona vypadá jako šedé schody), která se nachází v pravém dolním rohu na liště. Pokud se zde ikona nenachází, rozklikneme bílou šipku a pokud se ani zde ikona připojení k Wi-Fi nenachází, znamená to, že zařízení buď nemá Wi-Fi adaptér nebo ovladače k adaptéru nejsou nainstalovány.

Po rozkliknuti Wi-Fi ikony dostaneme seznam dostupných veřejně přístupných Wi-Fi sítí s jejich názvem (vlevo) a sílou signálu (vpravo), případně doplňujícími ikonami o zabezpečení sítě.  Kliknutím na jméno Wi-Fi sítě se nám zobrazí volba „Připojit“ k síti, jejímž stisknutím se připojíme. Máme taky možnost zaškrtnout možnost „Připojovat automaticky“, která řekne zařízení, že se má připojit k této síti kdykoliv je dostupná.

Pokud je sít‘ bez autorizačního zabezpečení, zařízení se připojí k Wi-Fi síti.

Pokud je sít‘ zabezpečená, autorizačním systémem budete vyzvání k zadání autorizačních údajů. Většinou to bývá uživatelské jméno a heslo, které byly předem nastaveny administrátorem.

Po zadání odpovídajících údajů se zařízení připojí k dané Wi-Fi síti.

 

Připojení k Wi-Fi se zablokovaným SSID

 

Z bezpečnostních důvodů některé sítě skrývají SSID (Service Set Identifier), který je vysílán přístupovým bodem, aby zařízení sít‘ mohla detekovat. Při této situaci je zaprvé potřeba vědět přístupové informace jako je název sítě, typ šifrování, typ autorizace a samotnou autorizaci.

Pro připojení k takové Wi-Fi síti klikneme pravým tlačítkem na ikonku Wi-Fi připojení (v normálním nepřipojeném stavu ikona vypadá jako šedé schody), která se nachází v pravém dolním rohu na liště. Pokud se zde ikona nenachází, rozklikneme bílou šipku a pokud se ani zde ikona připojení k Wi-Fi nenachází, znamená to, že zařízení buď nemá Wi-Fi adaptér nebo ovladače k adaptéru nejsou nainstalovány. Zobrazí se dialog s možnostmi „Odstranit potíže“ a „Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení“. Vybereme možnost „Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení“.

Otevře se okno Centra síťových připojení a sdílení, kde pod „Změnit nastavení práce v síti“ je položka „Nastavit nové připojení nebo sít“, kterou otevřeme levým kliknutím na zvýrazněný text.

Otevře se okno „Nastavit nové připojení nebo síť“, kde pod nabídkou „Zvolte možnost připojení“ levým kliknutím vybereme možnost „Ručně připojit k bezdrátové síti“ a potvrdíme výběr stiskem tlačítka „Další“ v dolním pravém rohu dialogu.

Dostaneme se na okno „Zadejte informace pro bezdrátovou sít‘, kterou chcete přidat“, kde jsme vybídnuti k zadání informací o síti, kam se chceme připojit. Vyplníme položku „Název sítě“ jménem sítě, položku „Typ zabezpečení“ druhem zabezpečení dané sítě, „Typ šifrování“ druhem šifrováním, kterým je komunikace šifrována a „Klíč zabezpečení“ je heslo k dané síti. Máme také na výběr zaškrtnout možnosti „Vytvořit připojení automaticky“, což připojí k dané síti zařízení pokaždé, kdy je v dosahu a „Připojit, i když sít právě nevysílá“, což způsobí, že se zařízení bude snažit připojit k Wi-Fi pořád. Po zadání údajů stiskneme tlačítko „Další“.

 

Pokud jsou všechny údaje zadány správně, dialog oznámí, že síť byla úspěšně přidána a připojí se.